Info

EKVATOR d.o.o.

 

Koste Krsmanovića 4

78000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 

00387(0)51/211-885

 

00387(0)51/211-669

 

00387(0)66 444 404

 

info@ekvatorbl.com

 

 
 

PRODAJA

Uređena građevinska lokacija u naselju “Novi Borik” sa dozvoljenom gradnjom dva objekta. Objekti su označeni kao objekat br. 2 i objekat br. 3. Objekat br. 2 je spratnosti Po+P+5+Pe. BGP nadzemnog dijela iznosi 6.898,50 m², a BGP podzemnog dijela 1.022,00 m². Ukupna BGP objekta iznosi 7.920,00 m². Objekat br. 3 je spratnosti Po+P+6+Pe. BGP nadzemnog dijela iznosi 5.425,00 m², a BGP podzemnog dijela 700,00 m². Ukupna BGP objekta iznosi 6.125,00 m².